Hanne og Inga er optimister på vegne av barnevernet i Vestre Toten: – Vi har troen på at vi er på rett vei

Ny leder for tjenesten, Hanne Helgeland, kom på plass i juni og i løpet av høsten er alle stillinger besatt i tjenesten. Dette i kombinasjon med en tydeligere rollefordeling skaper optimisme blant de ansatte i Vestre Toten.