Trevassvegen kan bli tømmervei for 1700 vogntog

1700 slike tømmerlass vil kjøre Trevassvegen fram og tilbake hvert år dersom det etableres en terminal ved Skjelbreida.

1700 slike tømmerlass vil kjøre Trevassvegen fram og tilbake hvert år dersom det etableres en terminal ved Skjelbreida. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er planer om å etablere tømmerterminal ved kommunegrensa mellom Vestre Toten og Søndre Land.

DEL

– Dette er helt urealistisk med den dårlige standarden som er på veien over Trevatn, mener trevassingene Kai Werner Evensen og Jarl Brede Hauge om utsiktene til at det skal kjøre 1700 tømmerbiler årlig på veien mellom Raufoss og Fall.

Nortømmer AS i samarbeid med Norske Skog Saugbruk AS og skogeierandelslagene i Gjøvikregionen, Gran og Valdres ønsker å ta i bruk Raufoss Ammunisjonsfabrikkers (RA) gamle lastespor på kommunegrensa mellom Vestre Toten og Søndre Land til terminal for omlasting av tømmer fra bil til tog.

60 tømmertog

Lastesporet ligger like nord for Skjelbreida, som et sidespor til Valdresbanen 3,8 kilometer vest for Eina stasjon på Gjøvikbanen. Det er planer om å ruste opp jernbanesporet på denne strekningen for å kunne kjøre ut 60 tømmertog årlig med totalt 75.000 kubikkmeter massevirke.

RAs gamle lastespor ved Skjelbreida er tenkt tatt i bruk igjen til tømmertransport.

RAs gamle lastespor ved Skjelbreida er tenkt tatt i bruk igjen til tømmertransport. Foto:

Bakgrunnen for planene er et ønske om å få en større del av tømmertransporten over på jernbane. Dét vil kunne redusere transportkostnadene og miljøbelastningen betydelig, særlig med tanke på massevirke som leveres til Sverige.

– Trevassvegen er svært dårlig som den er. Den vil måtte breddes ut og få sterkere bærelag dersom den skal tåle så mye tungtrafikk som dette vil innebære, mener Kai Werner Evensen.

Jarl Brede Hauge, styremedlem i Trevatn Vel, deler det synet:

– Planene er helt nye for meg. Det går en del lokal tømmertrafikk på veien også nå, men vegen vil måtte forsterkes veldig om det skulle bli snakk om mer tungtrafikk. Vegen har vel aldri vært dårligere enn den er nå, sier han.

- Trevassvegen ville måtte oppgraderes betydelig dersom den skal brukes av 1700 tømmertrailere årlig, mener Jarl Brede Hauge i Trevatn Vel.

- Trevassvegen ville måtte oppgraderes betydelig dersom den skal brukes av 1700 tømmertrailere årlig, mener Jarl Brede Hauge i Trevatn Vel. Foto:

Tung trafikk

Formannskapet i Søndre Land ble mandag orientert om planene. Rent nærings- og transportmessig hilser de folkevalgte i Søndre Land prosjektet velkommen.

Samtidig er det skepsis mot all tungtrafikken en slik etablering vil tilføre Trevassvegen – Fylkesveg 114, samt usikkerhet i forhold til nærheten til Skjelbreia–Vestre Toten kommunes drikkevannskilde.

Av orienteringen som ble gitt framkom at det er snakk om 75.000 kubikkmeter tømmer årlig som skal transporteres på Trevassvegen fram til terminalen ved kommunegrensa. Det vil si en trafikkbelastning på omkring 1700 vogntog til og fra terminalen.

Det er her, ved RAs gamle lastespor, det ønskes etablert en tømmerterminal for årlig omlasting av 75.000 kubikkmeter massevirke fra bil til tog.

Det er her, ved RAs gamle lastespor, det ønskes etablert en tømmerterminal for årlig omlasting av 75.000 kubikkmeter massevirke fra bil til tog. Foto:

Tyskervegen om vinteren

Transporten vil skje fra begge sider av åsen og inn mot terminalen. Særlig transporten fra Land-sida anses som utfordrende, spesielt vinterstid på grunn av bratt stigning fra Fall og opp til Trevatn. Det vurderes å benytte Tyskervegen, en privat skogsbilvei mellom Fylkesvei 247 og Trevassvegen, til vintertransporten.

Tømmeret som planlegges lastet over på jernbane på Trevatn kjøres i dag til Stange og Kongsvinger før det lastes om. Selve terminalen ligger i Vestre Toten, mens atkomstveien ligger i Søndre Land.

TØMMERTERMINAL: Den planlagte tømmerterminalen ligger i Vestre Toten med atkomstvei fra Søndre Land.

TØMMERTERMINAL: Den planlagte tømmerterminalen ligger i Vestre Toten med atkomstvei fra Søndre Land. Foto:

Tømmeret vil i hovedsak komme fra kommunene i Gjøvikregionen, Gran og Valdres. Forslagsstillerne vil måtte utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning før etableringen kan komme på tale.

Reinsvoll er alternativ

Formannskapet i Søndre Land mener det vil være viktig å få belyst konsekvensene vedrørende trafikk og trafikksikkerhet. Fylkesveg 114 er relativt smal og dårlig fundamentert, og det synes nødvendig med en oppgradering av veien dersom den skal ta imot økt tungtrafikk, mener formannskapet. Det pekes også på at veien er dårlig tilrettelagt for myke trafikanter

Valdresbanens status som jernbane kan også få betydning for saken. Ordførerne i alle kommunene langs banen tok nylig et felles initiativ overfor statlige myndigheter med sikte på å oppnå en formell nedleggelse av hele banestrekningen som jernbane.

Reinsvoll stasjon er nevnt som en alternativ plassering av tømmerterminalen.

    Artikkeltags