Hærverket på Raufoss er ryddet opp – av ungdommene selv

De som sto bak det omfattende hærverket på gamle Raufoss skole har nå ryddet opp etter seg, sammen med sine foresatte.