– Det utvikla seg fra en liten butikk, så bare balla det på seg

Amfi måtte slå sammen to lokaler for å gi Sissels garnbutikk nok plass.