– Noen ønsker å bli gravlagt i en annen kommune enn man bor. Det er ikke kostnadsfritt

– Død og begravelse er et tema som mange har spørsmål rundt, konstaterer kirkeverge Gunnstein Endal i Vestre Toten.