Gå til sidens hovedinnhold

Vestre Toten vinner kampen om de unge etablererne

oa mener

Det siste året har det blitt 472 færre av oss i Vestoppland. I alle kommunene i regionen har flere innbyggere gått ut av tiden enn barn har kommet til. I Gran er fødselsunderskuddet på 50, i Nordre Land på 40.

Det er nå så sin sak. Like bekymringsfullt er at folk flytter fra regionen vår. Det er nesten merkbart når en kommune som Nord-Aurdal har en netto fraflytting av 52 innbyggere på ett år. Særlig når tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det er i aldersgruppen 20–44 år folketallet har sunket mest i kommunen det siste året. Samtidig har det blitt 35 flere nordaurdøler i aldersgruppa 67–79 år i samme periode.

I regionsenteret Gjøvik er befolkningsutviklingen det siste året heller ikke noe å juble for. Etter flere år med økning i folketallet fram mot 2018, var det ved siste årsskifte 281 færre gjøvikensere enn to år tidligere. 165 av dem forsvant i fjor, og flytteregnskapet gjøres opp med et årsunderskudd på 139. I motsetning til Lillehammer og Hamar, som begge har netto tilflytting og vokste med henholdsvis 148 og 140 innbyggere gjennom fjoråret.

I Vestoppland var det kun Vestre Toten og Vestre Slidre som i sum ble flere i fjor. Vestre Toten med 40 flere som flyttet inn enn ut av kommunen. SSBs tall viser at det er i aldersgruppa 20–44 år Vestre Toten vokste mest gjennom fjoråret. Ordfører Stian Olafsen & co. har mange gode grunner til å feire at de klarer å trekke til seg unge etablerere, som kanskje både er nyutdannet og har planer om barn. Slik kan det bli både større innbyggertilskudd og flere skattebetalere bak hver eldre i kommunen.

Har kanskje boligprisene på Gjøvik nådd et avskrekkende nivå for nyetablerere, som uansett må lete såpass langt unna sentrum av byen at de like gjerne kan legge på noen minutter til Raufoss? Den generelle trenden er i alle fall ifølge SSB at det gjerne er regionsenter på Gjøviks størrelse som tiltrekker seg flest innbyggere fra distriktene rundt.

I Gjøvik har det nå reist seg en masse leilighetsbygg og det er da også i årsklassen 67–79 kommunen har hatt desidert størst befolkningsvekst de fem siste åra. Det kan hende det lønner seg å få fortgang i arbeidet med nye boligprosjekter og tomteutvikling tilrettelagt for og beregnet på yngre aldersgrupper.

Kommentarer til denne saken