For å unngå alle mulige misforståelser; Vestre Toten SV støtter, sammen med et enstemmig kommunestyre, helhjerta opp om at kontrollutvalget skal vurdere hvorfor og hvordan Vestre Toten kommune har havnet en så vanskelig situasjon. Målet er å finne ut hva vi kan gjøre for å unngå lignende situasjoner i framtida. Saken er for alvorlig til at Frp skal gjøre den til et politisk sirkus fordi de ligger dårlig an på meningsmålingene.

Ingen som har fulgt med Carl I. Hagen, kan ha unngått å legge merke til at han i forkant av valg alltid kommer med et eller annet oppsiktsvekkende utspill for å få oppmerksomhet. Utspillene er som regel såpass ytterliggående at han regner med å bli angrepet av politiske motstandere fra alle andre partier. Da får han enda mer oppmerksomhet, og kan spille krenkekortet.

Som OA påpeker, er det lave krav til å anmelde noen. For å skaffe SV oppmerksomhet, kunne det derfor være fristende å anmelde Carl I. Hagen og Vestre Toten Frp for særlig grov uforstand i politikken. Hagen må vel ha uoffisiell norgesrekord i håpløse utspill og forslag. Lista er såpass lang at jeg må nøye meg med noen høydepunkter. Som for eksempel da han foreslo å selge hele oljereserven til utenlandske oljeselskap. Heldigvis var det ingen andre som syns det var noen god idé. Norge har etterpå blitt ett av verdens rikeste land og har bygd opp et oljefond som han også i sin tid var imot. Men etter at det politiske flertallet viste seg å ha rett, har han uten skam fremmet utallige forslag til å bruke opp fondet og tømme kassa.

Det villeste forslaget var vel da han før et valg foreslo å dele ut pengene til hver og en av oss. Eller da Frp før valget i 2015 foreslo blant annet å gi 100 milliarder i skattelette, fjerne alle bommer og øke sjukehusbudsjettet. Bare disse tre forslagene kostet 145 milliarder. Det er en såpass voldsom sum at det tilsvarer hele forsvarsbudsjettet og samferdselsbudsjettet til sammen, som Frp for øvrig ville øke, i tillegg til ei hel rekke andre dyre forslag for et ukjent antall milliarder. Ellers av det vært utallige utspill imot alenemødre, samer, trygdede, bønder, innvandrere og andre «latsabber». Eksemplene på det jeg mener er politisk uforstand, er mange og grove. Men formålet har neppe vært å få gjennomslag, men å få oppmerksomhet.

I årets valgkamp benekter Carl I. Hagen fortsatt at klimaendringene er menneskeskapte til tross for at 99 prosent av alle verdens klimaforskere er 99 prosent sikre på at det er tilfellet. Som sitt politiske forbilde, ekspresident Donald Trump, har Hagen så stor tro på egen fortreffelighet at han suverent kan overse hva verdens fremste ekspertise mener om et av verdens mest kompliserte vitenskapelig spørsmål.

Carl I. Hagen er en mester i å skaffe oppmerksomhet. Metoden er slik jeg ser det å utvise grov politisk uforstand, skamløst overse egne feil og være høylytt krenket hver gang noen påpeker at han tar feil. Det er derfor fristende å anmelde fyren for særlig grov uforstand. Heldigvis for Hagen og Frp er det ingen lov mot grov politisk uforstand. Slikt dømmes ved valgurnene, av velgerne. Nå er det opp til velgerne i Oppland å avgjøre om Carl I. Hagen skal «dømmes» til et liv i den politiske skyggedal eller fortsatt skal få lov å bedrive grov politisk uforstand på Stortinget.