Vi lever alle i en verden som blir mer og mer digitalisert, enten det er til bruk av sosiale medier, se TV-serier eller dagligdagse gjøremål som nettbank, sjekke skattemeldingen, svare på jobbmail. Det bør også nevnes at hovedmåten å kommunisere mellom skole og hjem på er digital. Uansett hvordan vi snur og vender på det, er tilgang på godt bredbånd blitt like viktig som å kunne kjøre på en god veg. Og for at en distriktskommune som Vestre Toten med levende by og bygd skal henge med på utviklingen, har vi nå valgt å sette inn et viktig støt for å realisere bredbånd i hele kommunen vår.

Til sammen har Vestre Toten i flere omganger bevilget til sammen hele 7 millioner kroner (2+2+3) til ferdigstillelse av fiber og utbygging av mobilmaster. Ikke fordi det er kommunal oppgave å løse, men fordi vi som lokalpolitikere ser nytten av at våre innbyggere skal henge med i samfunnsutviklingen, enten de bor på Raufoss eller ytterst ved Einavatnet. For det digitale klasseskillet er reelt, og det er viktig at vi løser det. Da er det skuffende at staten med den store pengesekken snører igjen, og overlater oppgaven til allerede hardt pressede kommuner, som har nok med å prioritere andre, viktige kommunale oppgaver.

Denne satsingen vil gi Vestre Toten en fordeling på 90 prosent fiber og 10 prosent mobilt bredbånd, men 100 prosent dekning dekning på godt og tilstrekkelig bredbånd til alle. En slik satsing og dekning er det få distriktskommuner som kan vise til, og det er vi oppriktig stolte av. Dessverre vil det likevel være noen få «hvite flekker» igjen, som betyr at enkelte husstander ikke har fått utbygd, selv om nabolaget kanskje alt har nett. Disse «flekkene» er kommunen nå også i gang med å få kartlagt, slik at noen ikke blir hengende etter. Jeg vil også berømme en offensiv administrasjon for måten de har jobbet frem gode forslag til politisk behandling.

Vestre Toten vedtok dermed torsdag (25. mars) et viktig og fremtidsretta vedtak, som også gjør at vi vil raskere kunne ta i bruk 5G teknologien som blant annet Telenor nå ruller ut i disse dager. Dette vil gi en utrolig hastighet via mobilnettet og nye muligheter i utviklingen av velferdsteknologi som vil gjøre våre omsorgstjenester enda bedre.

Vi ser frem til denne utviklingen i vår kommune!