Skoleansatte stilte vannsterke opp da det ble kokepåbud