Regjeringen oppretter flere nye polititjenestesteder. Det melder VG.

– Vi i formannskapet i Vestre Toten mener at det bør være mer politi ute i distriktet, og det koster penger. Vi synes også at bevilgningene til politiet burde være større og lensmannskontorene flere, sa ordfører Stian Olafsen (Ap) til Toten idag i desember.

Olafsen mener det kan forsvares å bruke 8-9 offentlige millioner på et nytt lensmannskontor på Raufoss. Fredag blir det kjent om formannskapet viljen sin.

Det er foreløpig ikke offentliggjort hvorvidt Vestre Toten er blant de nye polititjenestestedene som opprettes.

Forslag om 20 nye

Regjeringen oppretter flere nye polititjenestesteder, får VG opplyst. Ett av disse kommer i Oslo øst, trolig i Groruddalen. I en offentliggjøring fra Justisdepartementet som kommer fredag blir det kjent hvilke polititjenestesteder som skal opprettes.

Regjeringen lovte i Hurdalsplattformen å opprette 20 nye polititjenestesteder, men ifølge VG blir ikke antall nye tjenestesteder så høyt.

175 millioner

Utregninger Politiet Fellesforbund har gjort for tidsskriftet Politiforum viser at det vil koste totalt 175 millioner kroner å opprette de 20 planlagte tjenestestedene i landet. alle 20 vil ikke bli opprettet, ifølge VG.

Politidirektoratet har tidligere levert inn sin anbefaling om hvilke kommuner som er de mest aktuelle for å opprette nye tjenestesteder. Dette er Engerdal, Flatanger/Osen, Frogn, Frøya, Krødsherad, Levanger, Lillestrøm, Marker, Melhus, Meråker, Oslo øst, Rollag, Salangen, Sigdal, Steigen, Sør-Odal, Vestby, Vestre Toten og Vågå.