Vestre Toten FrP vil legge Gjøvikbanen i tunnel gjennom Raufoss

Partiet mener jernbanen hindrer byutvikling og er med på å skape trafikkfarlige situasjoner.