Gå til sidens hovedinnhold

Vestre Toten – en inspirerende JA-kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vestre Toten skal være en ja-kommune. En kommune der folk vil bo og næringslivet vil etablere seg. I Vestre Toten skal det være kort saksbehandlingstid og administrasjonen skal si ja uten å lete etter argumenter imot.

Mange opplever at kommunen bruker unødig lang behandlingstid på enkle søknader og at det letes etter argumenter for å avslå søknadene. Det legges ikke opp til dialog mellom søker og saksbehandler og det er søkers ansvar å dokumentere lover og regler ved en anke på vedtak. Det er saksbehandleren som sitter på denne kunnskapen og det bør være saksbehandleren som opplyser søker om hva som eventuelt må endres i stedet for å gi et blankt avslag.

Vi i Vestre Toten FrP vil gjøre noe med dette. Vi vil at Vestre Toten skal fremstå som en ja-kommune der administrasjonen er til for innbyggerne ikke motsatt. Å bli en ja-kommune krever et godt forarbeid. Dette forarbeidet baseres på 5 K-er; kvalitet, kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kultur.

En ja-kommune må være:

• I kontinuerlig utvikling og være endringsvillig

• Forutsigbar for brukerne

• Tilgjengelig og besvare henvendelser

• Må kjenne og besøke næringslivet

• Se muligheter fremfor hindringer

• Ja-holdninga må sitte i ryggmargen på hele organisasjonen og prege kulturen

• Saksbehandleren skal være i dialog med søker og informere om lover og regler

• Fleksibilitet i saksbehandling og arealplan

Vestre Toten har utviklingsmuligheter som nærmest ligger og venter på å bli realisert. Miljøgata og nytt boligfelt på Reinsvoll og Ihle i vekst er påbegynte prosjekter som kan realiseres raskt. På Eina er det gode muligheter for å etablere en campingplass a la Mjøsa Ferie- og fritidssenter i Brumunddal. I Raufoss står en stor hoppbakke i forfall som idrettslaget, i samarbeid med grunneier, kan bygge om til alpinanlegg.

På vestsiden av Rv4 på Reinsvoll bør det være mulig å anlegge en ny fremtidsrettet og miljøvennlig næringspark. Vestre Toten bør være pådriver for en ny trasé for fv33 fra Lena og til Landåsen gjennom Kolbu og Reinsvoll. Et spenstig prosjekt kan være at en ny næringspark her kan realiseres med vindmølle-energi. Da kan kommunen tiltrekke seg næringsbedrifter rettet mot fornybar energi og miljøtiltak. Med NTNU like i nærheten vil vi kunne dra nytte av felles kompetanse. Samtidig vil en ny trasé for fv33 gi sparte og miljøvennlige transportkostnader mellom Magnor og Valdres samtidig som mye trafikk, spesielt tungbiltrafikk, flyttes ut av Gjøvik og Hunndalen. Dette vil også komme eksportbedriftene i Raufoss næringspark til gode.

En Ja-kommune med vekt på gode vilkår for nærings- og boligutvikling vil oppleves som en kommune mange vil etablere seg i. Med på lasset følger økte skatteinntekter som sikrer full barnehagedekning, en god skole og en verdig eldreomsorg. Dette sammen med et godt kultur- og fritidstilbud gir økt trivsel og gjør Vestre Toten til en kommune der folk flest vil bo.

Vi i Vestre Toten FrP vil innføre ja-kommunen fordi vi vil Vestre Toten vel. Er du enig med oss i dette må du stemme FrP ved valget 9. september.

Kommentarer til denne saken