Vestre Toten anbefalte nei – Søndre Land sa likevel ja til sin egen rådmann

Hele kommuneadministrasjonen i Søndre Land ble automatisk inhabil da rådmann Arne Skogsbakken søkte om aksept for å fradele skog fra et småbruk han eier.