Vestopplandsk handlekraft under koronaen: – Vi skal ikke utelukke at det setter fart i viljen til å slå sammen kommuner

En ledende politiker i Vestoppland fikk meg nylig til å lytte litt ekstra.