Hva betyr egentlig verneverdig? I dagens OA står det om Solbakken på Lena, som nå skal rives til fordel for 15 nye boenheter. Det til tross for at bygget er erklært verneverdig.

Ønsker vi virkelig ikke å bevare vår eldre historie? Skal det være fritt fram for utbyggere som stort sett tenker profitt og ikke trivsel? Ikke engang byantikvarene blir hørt og blir ofte overkjørt i sine anmodninger om bevaring av verneverdige bygg. Hva skal vi med disse da, hvis deres kompetanse ikke betyr noe?

Jeg tillater meg å protestere på vegne av historien!