Verktøytyveri annenhver uke – millionverdier går tapt

Siden januar i fjor har politiet fått melding om nærmere 40 tyverier av verktøy eller annet utstyr i Vestoppland.