Gå til sidens hovedinnhold

Verdifulle kulturstipend

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utvalget for Kultur i Innlandet gjorde 28. oktober vedtak om flere tildelinger av kunstnerstipend og stipend for håndverk og husflid.

Vedtakene om tildeling av stipend viser det utstrakte kunst- og kulturmiljøet vi har i Innlandet. Bredden i arbeidet som utføres er vidstrakt. Stipendet skal bidra slik at kunstnere kan utøve yrket sitt, det skal forhåpentligvis gi muligheter til å fordype seg. Unge kunstnere velger også å etablerer seg i Innlandet – det er positivt.

At Innlandet fylkeskommune har et rikt kulturliv er jeg så heldig å få oppleve ofte, i lys av vervet som leder av utvalg for Kultur. Bredden og engasjementet er stort. Gledelig er det også å se at kulturen i vid forstand favner alle. I partiprogrammet til Innlandet AP står det: «Kulturen er kilden til å bli bedre kjent med oss selv og andre, og er lim mellom mennesker. Kulturen gjør livene våre rikere og gjør fylket mer attraktivt

I Innlandet har det vært en utfordring at få unge profesjonelle kunstnere etablerer seg her. Det har i både Hedmark og Oppland vært et viktig satsingsområde å skape gode vilkår for at kunstnere skal kunne bo og arbeide i regionen. Dette har vært gjort gjennom ulike støtteordninger, offentlige utsmykningsoppdrag, bidrag til utvikling av kunstnerresidenser og verksteder for profesjonelle kunstnere. Vi har gjort og gjør dette fordi vi vet at kunsten og kulturen betyr mye for oss. Gjennom satsinger viser vi at Innlandet tar kunsten og kulturen på alvor. Det er viktig for oss alle å ha gode opplevelser – det er det alle muligheter for i Innlandet.

Når vi løfter fram noen kunstnere som får stipend til sitt arbeid fra fylkeskommunen gir det den enkelte kunstner nye muligheter og vi løfter ulike kunstfelt. Innlandet Ap ønsker å støtte de vil skape et levebrød innen kunst og kulturnæringer.

Arbeidet med kunsten og kulturen fortsetter. All den flott jobben som gjøres må vi løfte fram og sette på dagsorden!

Lykke til alle sammen med det viktige arbeidet dere gjør!

Kommentarer til denne saken