– Vente til 2023? Jeg er ikke sikker på at vi har bedre råd da.

Formannskapet i Gjøvik vedtok penger til utrednings-bistand til nytt kulturhus i Gjøvik.