13. september er det valg. Det er et viktig valg. Vi står ovenfor en tid der det haster å redusere utslippene, skape nye arbeidsplasser og skape en friere skole som ser hver enkelte elev. Venstre vil gi frihet og muligheter til alle. Venstre har 12 valgløfter for de neste fire årene. Dette er også 12 gode grunner til å stemme Venstre.

1. Det skal alltid lønne seg å velge miljøvennlig.

Skal vi nå klimamålene våre må det miljøvennlige alternativet alltid lønne seg. Det handler om å senke prisene på kollektivt, Elbil, grønnsaker, og generelt det som forurenser mindre, men også gjøre det lønnsomt for næringslivet og omstille seg i en grønn og miljøvennlig retning.

2. Nei til ny oljeleting.

Vi har allerede funnet mye mer olje og gass enn det jorda tåler. Skal vi nå klimamålene våre må vi slutte å bruke de store pengene på olje og gass i stedet for fornybar energi. Venstre vil bygge ut mer fornybar energi slik at Norge kan bli Europas grønne batteri. På den måten kan vi fortsette å tjene oss rike på å selge energi, men grønn energi, ikke grå og klimafiendtlig som Norge har gjør i dag.

3. Vi skal ta vare på naturen.

Venstre vil verne mer sårbar natur, stanse plastforsøpling i havet og sikre at vi tar vare på dyrelivet og det biologiske mangfoldet.

4. Barnehagegaranti rett etter endt foreldrepermisjon.

Venstre mener det ikke skal ha noe å si når på året du er født om du for barnehageplass eller ikke. Ofte må mødre i familien ta ulønnet permisjon hvis barnet ikke for barnehageplass. Det er dårlig for barna, familienes økonomi og for likestillingen.

5. Elever skal ha rett på kvalifiserte lærere.

Faglærte lærere utjevner sosiale forskjeller og gir barn frihet og muligheter. Alle elever skal være sikre på at de møter en kvalifisert lærer i Klasserommet, og det vil Venstre sikre.

6. Flere skal fullføre videregående opplæring.

Videregående er utrolig viktig for folk sine muligheter videre i livet. Derfor vil Venstre styrke Videregående Skolen slik at flere fullfører. Vi vil sikre faglærte lærere, fjerne fraværsgrensa, gi elevene flere valgfag og la elevene bestemme selv hvilke skole de skal gå på.

7. Vi skal redusere skatt på verdiskaping.

Pandemien har gjort slik at enormt mange folk har blitt arbeidsledige og trenger en jobb. Da må politikerne legge til rette for at det skal bli enklere og mer lønnsomt å skape arbeidsplasser. Derfor vil Venstre kutte i skatten på verdiskaping.

8. Det skal bli enklere å skape nye arbeidsplasser.

Norge trenger flere gründere og jobbskapere. De skaper arbeidsplasser, men også innovasjon og nytenkning som drar Norge inn i fremtiden. Derfor vil Venstre redusere skattene og byråkratiet for gründere og jobbskapere, i tillegg til å gi de flere sosiale rettigheter så det skal være mindre personlig risiko å starte en ny bedrift.

9. Gi folk mer frihet og fleksibilitet i hverdagen.

Alle er forskjellige, og derfor trenger vi mer fleksible systemer og et samfunn der folk må få lov til å bestemme mer over eget liv.

10. Vi vil gjennomføre rusreformen.

Straff skader. Derfor trenger vi en rusreform som vil slutte å straffe rusavhengige og ungdom som eksperimenterer med rusmidler med fengsel og bøter, og heller tilby helsehjelp og oppfølging.

11. Venstre vil ha mer europeisk samarbeid, ikke mindre.

Internasjonale utfordringer krever internasjonale løsninger. Derfor ønsker Venstre et fullverdig EU-medlemskap.

12. Styrke kulturen, idretten og frivilligheten.

Kultur, idrett og frivillighet gjør livene våre rikere, styrker demokratiet og er med å danner individer. Derfor trenger vi et sterkere og mer mangfoldig kulturliv som bidrar til frihet, muligheter kreativitet, fellesskap og en sterk ytringsfrihet i et liberalt demokratisk samfunn.