Hanne A. Velure argumenterer i OA 6. juni for en bredere debatt om verdiskapningen av hyttebygging i Norge. Som i tidligere ytringer i media, fremmer hun også her en rekke udokumenterte påstander om fortreffeligheten av den store veksten i utbygging av fritidshus. Men når det gjelder problemer og negative konsekvenser, er motivet tilsynelatende å skape usikkerhet eller å bagatellisere.

For eksempel gjentas påstanden om at fotavtrykket fra alle Norges hytter kun dekker 0,14 prosent av landets areal. Som om det sier noe som helst av betydning! Dette tallet viser kun til det direkte markavtrykket av bygninger og tomter. Det sier ingen ting for eksempel om fragmentering av landskaper, virkninger på omgivelsene, forstyrrelseseffekter, energiforbruk eller all den infrastrukturen som kreves i dagens hyttefeltet.

Påstanden om at dette er et trivielt lite tall er i beste fall villedende og ufullstendig, og et eksempel på nettopp en type argumentasjon som ikke hører hjemme i en bredere debatt om dette temaet.

Ingen er uenig i at vi trenger en bred og konstruktiv debatt om goder og kostnader av utbygging av fritidshus. Men debatten må bygge på fakta og realiteter, ikke ønsketenkning. Velure er medlem av partiet Høyre som stadig påstår at de er opptatt av kunnskapsbasert forvaltning. Vel, det er bare å sette i gang.