Gå til sidens hovedinnhold

Velure gjenvalgt som leder for utmarkskommunene

Innsendt

Torsdag 3.september avholdt USS sitt landsmøte for 2020 - det siste før det store 25-årsjubileumslandsmøte i Oslo neste år.

Landsmøtet ble avholdt digitalt grunnet pandemien. Hanne Alstrup Velure ble enstemmig gjenvalgt som leder for organisasjonen som har vokset sterkt i medlemsmasse de senere årene og nå har 102 medlemskommuner som samlet dekker over 40 prosent av Norges fastlandsareal.

Hanne uttrykte tilfredshet og takknemlighet for det store fremmøte på det digitale landsmøtet. Hun sa blant annet at et slikt digitalt stormøte viser oss både muligheter til beste for mindre avstand mellom sentrum og periferi men også kan by på utfordringer og naturligvis aldri vil kunne erstatte det å møtes fysisk. Hanne takket gjester fra regjeringen – distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hoffstad Helleland, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, Maren Herselth Holsen, og statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet, Widar Skogan, som sporty stilte opp digitalt – og selvsagt til de mange lokalpolitikere i medlemskommunene som satte seg foran skjermen gjennom det over 3 timer lange landsmøtet.

Lederen ga uttrykk for viktigheten av USS som en sterk interesseorganisasjon for primærkommunene og nevnte i den sammenheng også Naturressurskommunene - en nylig etablert paraplyorganisasjon bestående av i tillegg til USS – LVK, Industrikommunene og Norges Petroleumskommuner, i alt 203 unike medlemskommuner. Et felles anliggende for disse naturressurskommunene er likelydende med USS sine mål om økt lokal forvaltning av naturressursene og at mer av den verdiskapingen disse gir blir værende igjen lokalt. Antall arbeidsområder i USS utvikler seg stadig – generell forvaltningspolitikk, areal- og områdeforvaltning (bruk og vern), rovvilt, mineraler og i de senere årene hyttepolitikk.

«Vi trenger å være mange sammen for å være en slagkraftig stemme for lokalsamfunnene i distrikts-Norge. USS er primærkommunenes talerør – og kun det. Vi hegner om og rendyrker kommunenes interesse. Vi blander oss ikke oppi hva den enkelte kommune mener om balansen i politikken innen våre arbeidsfelt men er opptatt av den enkelte kommunes rett til å mene og bestemme mest mulig selv. Lokaldemokrati handler om at vi hver især må akseptere og respektere at de som bor et annet sted har andre behov og ønsker enn det vi kanskje selv har der vi bor. Og at politikk skal vokse mest mulig der den skal virke. Så enkelt og så vanskelig i dagens kommunikasjonssamfunn der man kan følge med i stort sett alt som foregår langt utenfor eget lokalsamfunn».

Kommentarer til denne saken