Åpent brev til Vestre Toten kommune med innspill fra Vestre Toten SV til ny revidert kommuneplan for Vestre Toten.

Ny Veltmanåa Barnehage på Raufoss har stått på sakskartet og figurert i kommunens planer og budsjetter i årevis, uten at noe har skjedd. Det er behov for en «ny og større barnehage», men en stor del av nåværende bygningsmasse er under 25 år og kan gjenbrukes. Den gamle bygningskroppen, som er fra 1976, trenger å rustes opp. Den kan eventuelt rives og bygges opp på nytt, og utvides til dobbelt størrelse.

I det første utkastet ble barnehagen plassert vis a vis den nåværende, på den delen av skoletomta, som nå er barnehagens ene lekeplass. I de nye planene skal den plasseres mellom Raufoss gård, Ungdomsklubben, Rådhuset og Nysetveien, med et heller trist og alt for trangt uteareale!

Som grunn for å bygge en ny Veltmanåa barnehage oppgir kommunen at målet er å få en moderne barnehage tilpasset dagens krav? Målet er vi enige i, men det kan nås ved å gjenbruke, renovere og bygge ut nåværende bygningsmasse.

Vi vil be om at Vestre Toten kommune revurderer planene. Ikke la en eiendomsutbygger få kjøpe og bygge ut hele «skoletomta»! Den kan i beste fall deles opp, slik at den delen som i dag er lekeplass og «skoleskogen»/arealet opp mot Lunders vei, forblir lekeplass.

Gi barna god plass til å boltre seg, med trær som gir skygge på varme sommerdager og natur som inspirerer til spennende lek!