Nå åpner vi for turister fra en rekke land i Europa. Det er gode nyheter for reiselivsnæringen i Innlandet. Det har vært en hard vår og en tøff start på sommeren for reiselivsnæringen. På norske hoteller, campingplasser og vandrerhjem ble det i mai i år foretatt 62 prosent færre overnattinger enn på samme tid i fjor. 1 av 3 reiselivsbedrifter melder at de frykter konkurs, og arbeidsledigheten i reiselivsnæringen ligger på 12,2 prosent. Det er nedslående tall.

Åpningen mot Europa gir grunn til forsiktig optimisme. Vi åpner blant annet for to av Norges viktigste markeder. Turister fra Tyskland og Nederland står alene for omlag 2 millioner gjestedøgn på norske hoteller og campingplasser i løpet av en sommer. 1 av 3 utenlandske sommerturister kommer fra disse landene. I tillegg vet vi at turister fra utlandet bruker 300 kroner mer per døgn enn norske turister. Alt dette betyr større inntekter til bedrifter og flere folk i jobb, over hele landet.

Samtidig forstår jeg at mange er bekymret for at utenlandske turister skal ta med seg smitte inn i landet. Derfor jobber regjeringen, helsemyndighetene og reiselivsnæringen sammen for å hindre at smitten sprer seg igjen. Reiselivsbedriftene har utarbeidet gode rutiner for smittevern. Restauranter, hoteller, campingplasser og opplevelsesbedrifter øker renhold og reduserer personkontakt. Turistene som kommer til Norge plikter å følge samme smittevernreglene som oss som bor her. Og kanskje aller viktigst: vi tar kun imot turister fra land med lave smittetall, få intensivpasienter og god testkapasitet. Liv og helse kommer først.

Alle i Norge fortjener honnør for at vi nå kan åpne forsiktig opp igjen. Det er gjort en formidabel innsats for å få smitten under kontroll. Belønningen er mer frihet, flere i jobb og en sterkere økonomi.