Hver morgen når jeg går til jobb passerer jeg en barnehage. I denne barnehagen, som i alle barnehagene i hele Innlandet, har barna bidratt i prosessen «fra plante til grønnsak» ved å vanne, gjødsle, se og smake. Et prosjekt igangsatt av Bondelaget med samarbeidspartnere. Her kan barna dyrke grønnsaker, samtidig som de utforsker og skaper noe. Disse barna er så nysgjerrige, og prosjektet trigger forståelse for prosesser og utvikling. Disse barna er morgendagens forskere, og dette prosjektet viser at alle som vil kan være forskere. Og i Gjøvik har vi hele forskningsløpet: fra barnehagen og helt fram til NTNU.

Hva er forskningsdagene?

Forskningsdagene er en årlig forskningsfestival som arrangeres over hele landet, som har som mål å blant annet skape begeistring og forståelse for forskning. Og her i Gjøvik er vi på NTNU glade for å samarbeide med Vitensenteret Innlandet og Gjøvik kommune for å skape noen flotte forskningsdager. I løpet av forskningsdagene skal du kunne få et innblikk i forskningens verden, uansett hvilken aldersgruppe du er i eller hvilket kunnskapsnivå du er på. Disse dagene skal bestå av forskningsformidling i ulike former. Det blir blant annet flere foredrag, bokbad og forskningslunsjer der aktuelle temaer drøftes og deles, alle med en felles lidenskap for forskning. Det inviteres til å møte forskere på Researcher’s Night og det blir forskningsaktiviteter for barn og unge på årets forskningstorg.

Noe som har påvirket oss alle de siste to årene er koronapandemien, og vi har sett hvordan verden har forandret seg. Mange har merket konsekvensene av pandemien på nært hold, og uttrykk som «én meters-regelen», «hjemmekontor» og «karantenehotell» har blitt fast inventar i våre ordforråd. Men pandemien har også vist viktigheten av forskning. Da pandemien brøt ut begynte flere av verdens fremste forskere å forske på en vaksine, og under ett år etter at Norge stengte ned var de første vaksinene på plass i Norge. Nå har mange nordmenn fått vaksinen og her har forskning, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, vært veldig viktig. Det er også stor forskningsaktivitet i vårt nærmiljø, både i privat næringsliv og i det offentlige.

Om få år skal det nye Mjøssykehuset stå ferdig. Dette skal være et høyteknologisk sykehus som vil bli betydningsfullt for alle i Innlandet. Både det å bygge opp et sykehus og det å drifte et sykehus, krever mye kompetanse fra forskjellige fagfelt. Sterke universitetsmiljøer med høy forskningsaktivitet, som NTNU, bør og må være en viktig samarbeidspartner for at det nye Mjøssykehuset skal lykkes i sitt oppdrag.

Forskning er en viktig bærebjelke i universitetets virke. Vi skal bidra med kunnskap for en bedre verden. Ved NTNU i Gjøvik har vi stor forskningsaktivitet innen en rekke områder, og har valgt å spisse oss innen informasjons- og cybersikkerhet, bærekraftige produkter og vareproduksjon og morgendagens helse- og omsorgstjenester.

På NTNU i Gjøvik drives mye forskning på høyt internasjonalt nivå gjennom store prosjekter finansiert av EU og Forskningsrådet. Det drives også mye forskning gjennom oppgavene som utføres av doktorgradsstudenter, mastergradsstudenter og til og med i en del bacheloroppgaver. Flere av disse oppgavene utføres i samarbeid med arbeids- og næringsliv. De som er nysgjerrige på bacheloroppgaver kan komme på Eureka-prisutdelingen for beste bacheloroppgave under forskningsdagene.

Vi ønsker deg velkommen til inspirerende dager med forskning i fokus. I løpet av dagene skal forskning formidles i ulike former, og du vil tilegne deg kunnskap om hva forskning betyr for deg i hverdagen. Oversikt over alle arrangementene finner du på forskningsdagene. no.

Velkommen til forskningsdagene 2021.