Gå til sidens hovedinnhold

Velkommen til et godt nytt læringsår

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag 17. august starter det nye skoleåret. Både lærere, elever og foresatte er sikkert spente på det nye året. For 303 elever i Gjøvik kommune er dette første skoledag. Det kribler nok litt ekstra i magen til disse! Vårt mål er veldig klart; førsteklassingene, og alle andre elever i Gjøviks skoler, skal gjennom skolegangen bli i stand til å lese, skrive og regne godt – slik at de legger grunnlaget for en god utdanning og et godt arbeidsliv som voksne.

I år er det totalt 3165 elever i Gjøviks grunnskoler; 2178 i barneskolene og 987 i ungdomsskolene. I tillegg er det om lag 200 elever ved Gjøvik læringssenter og 152 elever ved privatskolene. Hver og en av disse har sine egne behov. Vi skal i Gjøvik kommunes skoler legge til rette for elevene ved å ha dyktige lærere som gjennom sine kunnskaper og pedagogiske evner setter barna i stand til å lære.

Det siste skoleåret har vært en stor utfordring for skolen, også i Gjøvik. Både elever, foresatte og lærere måtte på noen få dager i mars omstille seg fra klasseromsundervisning til fjernundervisning. Mange måtte tilegne seg ny digital kompetanse på rekordtid. Dette klarte Gjøvik-skolene. I det nye skoleåret er det viktig å holde denne kompetansen vedlike. I Gjøvik har vi bidratt med nettbrett og PC til alle elevene slik at alle skal kunne dra nytte av de nye ferdighetene.

De siste dagers nyheter om Covid19-epidemien gir oss en påminnelse om at krisen ikke er over. Heldigvis er skolene på Gjøvik et trygt sted for elever å komme til. Skolene viste før sommeren at de kunne sette en høy standard for hygiene og smittevern. Dette er vi trygge på at de vil fortsette med i det nye året som kommer.

Dette skoleåret skal det tas i bruk ny læreplan i skolen. Denne har fokus på blant annet dybdelæring, identitet, kulturelt mangfold, kritisk tenkning, folkehelse, livsmestring og medborgerskap. Temaer det i samfunnet er stadig økende oppmerksomhet på, og som for skolene vil være viktig å implementere i skoledagen på en god måte. Samfunnsoppdraget til skolene er stort, den nye læreplanene synliggjør det tydelig gjennom fokuset på disse temaene.

I år er første året Gjøvik får sitt eget læringsmiljøteam. Disse skal jobbe med å gjøre skolehverdagen til elever og lærere bedre og tryggere ved å jobbe med miljøet på skolene. Særskilt viktig er det å få ned mobbetallene slik at vi fremmer et trygt og godt læringsmiljø. Selv om dette er prøvd ut noen steder, vil det være nybrottsarbeid i Gjøvik. Vi har stor tro på, og håp om, at denne ekstrainnsatsen vil bidra til at alle som har skolen som sin arbeidshverdag, det være seg både elever og lærere vil oppleve et bedre læringsmiljø.

Å rulle i gang årets skolestart, er en stor begivenhet for mange. Gjøvik-skolene er i sum et stort samspill, der mange yrkesgrupper jobber sammen for å legge best mulig til rette for et godt læringsmiljø. Enten det er læreren, miljøterapeuten, assistenten eller renholderen er alle gull verdt for at våre minste skal ha det bra på skolen. Tusen takk til alle dere som gjorde en gedigen innsats forrige skoleår og lykke til til alle som skal i gang med dette skoleåret.

Kommentarer til denne saken