Under behandlingen av fylkeskommunens økonomiplan for perioden 2023-2026, la Høyre frem sine synspunkter og prioriteringer. Av dette kan en lese at de ønsker et kutt i tilskuddet til Teater Innlandet med fem prosent. Det mener Innlandet Høyre er uproblematisk. For som de skriver, billettinntekten kan (jo bare) økes.

Dette vitner om manglende innsikt i realiteten for teatret og kulturbransjen etter to år med pandemi, og hva det vil si å drive et regionteater med omfattende turné i en tid preget av kraftig inflasjon. Det virker som om Innlandet Høyre har en manglende forståelse av hvordan billettsalg fungerer for et teater i et område større enn Danmark. Realiteten er at det meste av teatrets inntekter fra våre forestillinger ligger igjen lokalt. Hos de lokale arrangørene gjennom leie og prosenter av billettinntektene, og i overnattinger og diett på spillestedene. Det er vel ikke så dumt?

Det er vanskelig å kjenne igjen Høyre. Et parti som tidligere stod klart på kunsten og kulturens side. Men det bør kanskje ikke komme som en overraskelse etter åtte år med kutt fra Høyre nasjonalt. Tanken om at flate kutt skal bygge ned den offentlige pengebruken, rammer ikke bare skjevt, men også uforholdsmessig hardt for en offentlig kulturinstitusjon som er svært effektivt drevet og som får maks ut av hver eneste tildelte krone. Det politiske grepet som ligger i ABE-reformen er tilsynelatende rettferdig – likt for alle – men er i realiteten en politisk ansvarsfraskrivelse da en slipper unna upopulære prioriteringer.

Til slutt kan det være greit å minne om 70/30-avtalen fylkeskommunen og teatret har med staten. Fylkeskommunen er forpliktet til å gi tilsvarende 30 prosent av det beløpet staten gir teatret i tilskudd. Ved å ikke forholde seg til avtalen risikerer fylket at staten reduserer tilsvarende 70 prosent av beløpet fylket kutter. Ved å kutte fem prosent av tilskuddet fra fylkeskommunen (tilsvarende 685.000), vil tapet fra staten kunne bli på nesten 2,3 millioner. Så Høyre velger potensielt å avstå fra 2,3 millioner kulturkroner inn i regionen for å spare i underkant av 700.000. Det bør være dårlig butikk, særlig i Høyre. Det er fristende å bruke samme argumentasjon – besparelsen kunne Høyre enkelt hentet inn ved å bare øke skattegrunnlaget.

Så kjære Hanne Alstrup Velure, jeg inviterer hermed deg og resten av Innlandet Høyre til en kopp kaffe her hos oss. Vi skal ta dere varmt imot og med glede fortelle om vår drift, våre utfordringer – og alt vi får til.