1. mars er fristen for tiendeklassinger i hele landet for å søke videregående opplæring. Det er et stort og viktig valg. Tall fra SSB viser at vil det mangle nesten 100.000 fagarbeidere frem mot 2035. Som fabrikksjef på Nortura er dette noe vi kjenner på hver eneste dag. Om jeg skal komme med ett godt råd til ungdommer er det: velg dere en fremtid innen yrkesfag!

Nortura er Norges største leverandør av egg og kjøtt og vi forsyner det norske markedet med mer enn 250 millioner kilo mat hvert år. Vi skal sørge for at norske produkter finner veien til butikkhyllene hver eneste dag, og da trenger vi faglært arbeidskraft. Vi trenger lærlinger i alt fra slakt- og kjøttskjærerfaget til industriell matproduksjon og produksjonsteknikk.

Nortura har et samfunnsansvar for å bidra til at ungdom finner veien til et godt og interessant arbeidsliv innen vår næring. Pandemien viste oss ikke bare hvor viktig det er med stabil, norsk matproduksjon, men også viktigheten av en trygg og god jobb. Mens hundretusener ble permitterte, dro våre ansatte på jobb hver dag for å sikre mat på bordet til hele Norges befolkning. Vi er stolte av det vi gjør.

Vi arbeider målrettet sammen med myndigheter og skoler for å sikre tilstrekkelig tilgang på faglært arbeidskraft, likevel sliter bransjen vår med å fylle læreplasser.

Gjennom skolebesøk og satsing på ungdom lokalt ved å vise oss frem på for eksempel fagdager, informerer vi om mulighetene ved å velge en fremtid innen matindustrien. Mange unge trenger å vite om mulighetene fagene våre gir, om bransjen og at det er en karrierevei med gode arbeidstider, lønn, og ikke minst mulighet for utvikling.

Sammen med våre 4600 ansatte bygger vi fremtidens matproduksjon. Vår bransje er hele tiden i utvikling med ny teknologi og innovasjon. Vi har fremdeles behov for både tradisjonelle yrker og kunnskap, men også kunnskap om teknologi og prosess. Ved å velge en fremtid innen matproduksjon er du med på å holde hjulene i Norge i gang. Attpåtil får du lønn under lærlingtida, tett oppfølgning gjennom hele lærlingeløpet og en trygg fremtid med mange muligheter.

Nortura og Norge trenger flere dyktige mennesker som ønsker en fremtid i norsk matproduksjon. Vi kan love deg gode utviklingsmuligheter i et yrke i utvikling.

Så lurer på fortsatt på hva du vil bli? Velg en karriere hos oss.