Gå til sidens hovedinnhold

Velferdsstaten er der – for alle

Artikkelen er over 1 år gammel

Koronakrisen og nedstengingen av Norge har hatt vidtrekkende konsekvenser for norsk økonomi og arbeidsmarked. Vi står i en krise som mangler en parallell i fredstid.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringens fokus – ved siden av å stoppe pandemien – har vært å dempe de negative effektene for arbeidstakere og bedrifter. Å sørge for at vi har et næringsliv og jobber å gå til i den andre enden.

I samarbeid med et samlet politisk Norge har regjeringen levert en lang rekke krisepakker og nødløsninger, for å få oss alle best mulig gjennom en krevende tid. Det har ikke vært fritt for skjær i sjøen, men vit at vi gjør alt vi kan for manøvrere oss trygt i havn.

NAV er satt under et ekstremt press som følge av korona. I en av de første ukene etter at Norge stengte ned opplevde NAV en hundredobling av dagpengesøknader sammenlignet med samme uke året før. Tilfanget av nye søknader fra ledige og permitterte har holdt seg svært høyt siden midten av mars, og det tar tid å saksbehandle alle søknadene.

Parallelt med dette har NAV jobbet dag og natt for å få på plass nye og endrede ordninger som Stortinget har vedtatt. Heldigvis er svært mange av de ekstraordinære ordningene allerede på plass, og mange har fått utbetalt penger gjennom disse. Samtidig har noen ordninger tatt tid å få på plass, og mange venter fremdeles på sine utbetalinger. Den mye omtalte ordningen om lønnskompensasjon for permitterte er et eksempel på en ordning vi fremdeles venter på. Den ventes ferdigstilt i juni.

For å sørge for at folk som venter på utbetalinger likevel skal ha midler til livets opphold i denne vanskelige situasjonen har NAV fått på plass en rekke nødløsninger. Den viktigste er at man kan søke om forskudd på dagpenger i påvente av at søknaden behandles. Denne ordningen ble levert på kun få dager, og var oppe og gikk før påske. I tillegg har vi i praksis senket terskelen for å få innvilget en søknad om sosialhjelp, for å nevne noe.

En krise av dette kaliberet er ikke tiden for politisk polemikk, slik Lene Myhrvold fra Arbeiderpartiet la opp til i sitt innlegg i Oppland Arbeiderblad 27. mai. Regjeringens oppmerksomhet har helt siden krisen traff oss vært rettet mot at alle som er rammet av pandemien skal få nødvendig støtte for å komme seg gjennom denne. Folk skal være trygg på at velferdsstaten er der når den trengs som mest.

Kommentarer til denne saken