Nå er valget vel overstått og hverdagen for de fleste begynner å vende tilbake til normalen. Det må samtidig innrømmes en viss spenning rundt opptellingen. At det skulle bli retningsendring var vel ikke helt uventet; det som det lå spenning i var hvorvidt det vil bli mulighet for et treparti-flertall den siste tiden.

Gledelig er det også at Rødt kom inn med flere mandater for første gang. Jeg vil derfor gratulere Finn Olav Rolijordet med godt valg. For min egen del er jeg godt fornøyd med resultatet selv om jeg skulle ønske at vår egen Kjersti Bjørnstad hadde kommet inn på mandat. Da hadde opplandsbenken stilt sterkere med tanke på fremtidig oppgaver.

Ser vi litt tilbake nettopp med tanke på opplandsbenken sitter jeg igjen med et relativt stusselig syn med tanke på regjeringsdeltakelse. Jeg kan ikke komme på noen fra Vestoppland som har hatt noen vesentlige ministerposter og vært i stand til å fremme denne delen av Innlandet (forhåpentligvis snart en del av Oppland fylke). Vi har mange dyktige politikere her, men dessverre ingen som brenner for vår region.

Vi finner også igjen mye av denne saken i media, ikke minst NRK. For de som har fulgt med på distriktssendingene med videre oppfølging i rikskanalen, er det svært få innslag som blir dekket her. Bare for å nevne et lite eksempel; legeutdanning på NTNU Gjøvik. Her var de meget raske ut med å avskrive dette fra UiO med et innslag med intervju. Hvor var tilsvarende intervju fra Gjøvik?

Av kulturelle innslag er det noen meget gode idrettsutøvere som blir presisert at kommer fra vår region, men i næringslivssammenheng kan det virke som det er innkjøring forbudt på riksveg 4 ved Mjøsbrua til tross for at vi har Innlandets største næringspark i området og noen meget innovative bedrifter i samme region. En del av utflytterne som kunne brakt vår region på banene ser imidlertid ut til også ha glemt sin opprinnelse.

Så det jeg da gjerne skulle likt å vite hvorfor det er blitt slik? Lever vi i vår egen boble og kanskje litt redde for å si ifra om tingenes tilstand? Eller er det vår generelle holdning på denne siden av Mjøsa. At vi er for passive og for lite flinke til å rope ut. De har jo en ordfører på Hamar som virkelig vet å lage bølger, og har gjort det i flere år. Å ta etter ham er vel ikke akkurat noe målsetting i seg selv, men det kan være noe å ta noen eksempler av.

Jeg håper med dette at vi får se aktive politikere uttale seg i media og ikke bare lokalt i OA, for det virker som sjeldent fører noe videre omtalte med seg. Det å stå fram på TV er dessuten ikke noe ulempe med tanke på både valg og positive bedriftsomtaler.