Støre-regjeringen har åpnet for å dele opp igjen fylkene som ble etablert av Solberg-regjeringen i 2017. Med god grunn. Flere av fylkeskonstruksjonene som ble skapt og prosessen bak dem er noe av det mest merkverdige i norsk politisk historie. Uansett: Når fylkene nå deles opp igjen, vil det ikke være tilbake til fylkesgrensene slik de var i 2017. I Innlandet gikk både Lunner og Jevnaker til Viken, og de har ingen planer om å vende tilbake verken til Innlandet eller gamle Oppland. De gamle fylkeskartene er endret for alltid. Og når kommunene oppfatter at det (tilsynelatende) er mulig å velge regiontilknytning, så skaper det selvsagt diskusjon om hvor man hører hjemme.

I Kongsvinger-regionen ønsker de å gå til nye Akershus, det samme diskuteres på Hadeland. Det har selvsagt store konsekvenser også for resten av Innlandet enten vi blir delt i Hedmark og Oppland eller ikke. Derfor er det verken opprørerende eller overraskende at det kommer en diskusjon om hvor Hamar og Mjøsområdet hører til. Dette området som blir liggende tettest på nye Akershus og er sterkest på virket av utviklingen mellom Gardermoen og Oslo.

Hamar er kommunen med størst vekst i Innlandet. Det er ikke en vekst som har skjedd på bekostning av nabokommuner eller Innlandet som helhet. Tvert om, Hamars vekst har skapt arbeidsplasser og innbyggere og bidratt til en særdeles hyggelig utvikling både i den søndre delen av Ringsaker og den nordre delen av Stange. Det henger sammen med at Hamar tettsted ligger i tre kommuner. Utviklingen i Hamar kommer heller ikke rennende med Lågen. Heldigvis. Befolkningsnedgangen i Gudbrandsdalen er dramatisk nok om ikke Hamar skulle tømme den for folk. Det er knapt tilflytting til Hamar fra dalførene i Innlandet. Hamar vokser sørfra og vi konkurrerer ikke med de øvrige byene i Innlandet.

Derimot konkurrerer vi med byene i Østfold og Vestfold og rundt Oslo. Likefullt ser jeg at det er mange i Innlandet som mener at de konkurrerer med Hamar og til og med oppfatter veksten i Hamar som en trussel. Det er den jo ikke, tvert om. Veksten i Hamar og Hamar-regionen bidrar til i Innlandet får økte inntekter til videregående skole, sykehusene og andre offentlige tjenester. Den gir påfyll av kompetanse og flere ungdommer til det fylket i Norge som blant annet har lavest utdanningsnivå og eldst befolkning. Hadde Hamar-regionen hatt samme innbyggerutvikling som resten av Innlandet, ville fylket ligget enda dårligere an på statistikker hvor vi allerede ligger på bånn.

Veksten i Hamar (det gjelder antakelig hele Mjøsområdet) kommer sørfra, ikke nordfra. Bedre veier, flere og raskere togavganger og elektronisk kommunikasjon gjør at Oslo og Romerike/Gardermoen blir stadig viktigere for utviklingen i denne delen av Innlandet. Når det blir nye fylkesgrenser er det naturlig at det kommer opp diskusjon om fylkestilknytningen både for Kongsvinger, Hadeland og Hamar. Dette handler om identitet og historie målt opp mot hva som blir utviklingen framover. Fylkesgrensene ble tegnet av fulle danske embedsmenn på 1700-tallet. Samfunnet - også Innlandet - ser annerledes ut nå. Vi er midt inne i en voldsom regionforstørring, forårsaket av først og fremst ny E6 og dobbeltspor jernbane. Uansett hvilket fylke Hamar og Mjøsområdet vil tilhøre i framtiden, vil samarbeidet med Oslo og Akershus bare bli viktigere.

Som sagt: Utviklingen på Hamar skjer ikke på bekostning av Innlandet. Den er ikke et resultat av statlige arbeidsplasser eller penger. Den er skapt gjennom lokal næringsutvikling, nasjonal infrastruktur, lokalpolitikk og satsing med betydelige kommunale penger på områder vi har ment er viktige. Blant annet byutvikling, spillutvikling, bioteknologi og VR. Det har gjort Hamar mer attraktiv for både besøkende og tilflyttere. Rett før jul fikk vi for eksempel status som UNESCO Creative City for måten vi bruker ny teknologi til bærekraftig utvikling. Vi har ikke rappet så mye som en binders fra noen for å få til dette. Det er gjort på eget initiativ.

Skal Innlandet vokse må det være noe å vokse ut fra. Den som tror Innlandet går bedre som helhet hvis man bremser veksten på et sted, tar grundig feil. Hvis svaret på at Innlandet mister innbyggere er å gjøre det vanskeligere å rekruttere innbyggere der det faktisk er vekst, så skyter man seg selv i foten. Utfordringen er å skape flere vekstsentra, ikke færre. Ingen i Akershus ville se utviklingen på Hamar som en trussel, tvert i mot. Den ville bli sett på som en ønsket og velkommen avlastning.

Hvis holdningen i Innlandet er at utviklingen på Hamar er et problem for resten, så lar jo det seg enkelt løse når fylkesstrukturen nå skal legges på nytt. Personlig ønsker jeg at Hamar fortsatt kan bidra til at utviklingen i Innlandet kan gå litt bedre, men da må det også være ønsket av andre. Det er lite meningsfylt å dytte stein i motbakke når det ikke er nødvendig.