Veileder for barnehager: Anbefaler faste grupper med tre barn per voksen for de yngste

Av
DEL

Barnehagene bør innføre faste smågrupper og holde barna fra hverandre for å unngå koronasmitte, ifølge veilederen.

Det foreslås tre barn per voksen for småbarn (under 3 år) og seks barn per voksen for de eldre barnehagebarna.

Innen gruppa kan barna omgås som normalt, men gruppene bør ikke blande seg med hverandre. Sammensetningen av gruppen kan endres ved behov, men ikke oftere enn ukentlig. Endring skal skje etter en helg, slik at det er minst to dager uten kontakt mellom barn og ansatte.

– På den måten blir det færrest mulig nærkontakter ved påvist sykdom hos et barn eller en ansatt. Det er en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden, heter det i veilederen, som ble lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettside onsdag.

Løsninger som passer lokalt

Regjeringen har bestemt at barnehagene kan åpne igjen mandag, og veilederen inneholder en lang og spesifikk liste som tar for seg tetthet i grupper, håndhygiene, henting og levering, matservering og mye mer.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) understreket likevel at veilederen skal gi fleksibilitet for å finne løsninger i den enkelte barnehage.

– Det er grenser for hvor detaljert man kan gå ut i en slik veileder, sa Melby da hun la fram tiltakene onsdag.

Anbefalinger

Regjeringen la onsdag fram veilederen som barnehagene skal forholde seg til, når de åpner igjen neste uke.

Hjemme ved sykdom:

 • Barn og ansatte kan ikke komme i barnehagen når de har symptomer på sykdom.
 • Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19 må være i isolasjon. De som har nærkontakt med noen, for eksempel i samme husstand, skal være i karantene.
 • Ved luftveisinfeksjon må barn og voksne ha vært symptomfrie i minst ett døgn før de kan komme tilbake.
 • Hvis et barn blir sykt i barnehagen, skal det holdes på et eget rom eller ute med en ansatt og hentes så snart som mulig.
 • Foreldre som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon, skal ikke levere/hente barna i barnehagen.

Kan møte i barnehagen:

 • Om man har pollenallergi og får kjente symptomer, kan man møte i barnehagen.
 • Barn som har rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon kan være i barnehagen såfremt de er friske.

Tetthet i grupper:

 • Barnehagen bør etablere små, faste grupper som skal være sammen ute og inne.
 • Det foreslås tre barn per voksen for de yngste (under 3 år) og seks barn per voksen for de eldste barnehagebarna.
 • Gruppen kan bytte sammensetning ukentlig etter en helg.
 • Det legges vekt på at ansatte må gi barna nærkontakt. Men ansatte bør vaske hender etter kos og trøsting.

Lokaler/ute:

 • Ta i bruk større lokaler der det er mulig.
 • Sørge for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter, med avstand mellom barn.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen og på toaletter.
 • Økt bruk av utetid. Lekeplassen kan deles i soner
 • Begrense antall barn som er ute samtidig.

Starten og slutten av dagen:

 • Planlegge ulike oppmøte- og hentetider for å unngå trengsel
 • Foresatte skal ikke bli med inn i barnehagen hvis ikke det er nødvendig. Barnets behov for trygghet skal likevel veie tyngst.
 • Eventuelt kan barna leveres og hentes hos ansatt ved inngangen.
 • Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.
 • Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.

Mat og gjenstander:

 • Barna skal ikke dele mat og drikke
 • Mat skal serveres porsjonsvis.
 • Barna bør spise i smågruppene, og gruppene bør spise til forskjellig tid. Bord og stoler vaskes etter hver gruppe.
 • Barn skal ikke bidra med å tilberede mat.
 • Begrens deling av materiell, som tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende.
 • Leker skal ikke deles mellom smågruppene før de er rengjort.
 • Leker skal ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.

Ansatte:

 • Holde avstand (minst 1 meter) til kolleger i de andre gruppene.
 • Begrense fysiske møter og pauser der flere samles. Videokonferanser der det er mulig.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Unngå bruk av ringer og håndsmykker på jobb.
 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.
 • Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.
 • Begrense bruk av offentlig transport til og fra arbeidsplassen der det er mulig.
 • Unngå at ansatte jobber i ulike barnehager samme dag.
 • De som jobber i flere barnehager, må få opplæring i lokale rutiner på hvert sted.
 • Spesielle tjenester som PPT, logoped og andre skal følge basale smittevernrutiner, men kan ellers jobbe som normalt.


Artikkeltags