Det opplyser Innlandet fylkeskommune i en pressemelding onsdag 5. august.

Anleggsarbeidet på fylkesveg 33 har stått stille siden 13. juli, da entreprenørfirmaet Contexo gikk ut i ferie.

29. juli hevet firmaet kontrakten som var ingått med fylkeskommunen.

Ferdigstiller kjørebanen tidlig i september

- Av hensyn til trafikantene er det viktig å få fullført arbeidet med asfaltering og montering av rekkverk så raskt som mulig, uttaler Lars Alhaug, seksjonssef for utbygging i Innlandet fylkeskommune, i pressemeldingen.

- Selv om vi har hatt kort tid på oss, etter at entreprenøren hevet kontrakten, ser det ut til at vi skal klare å fullføre arbeidene med selve kjørebanen tidlig i september.

Det opplyses at arbeidet med høvling og forbereding til asfaltering på strekningen ved Bjørgo starter torsdag 6. august.

På denne strekningen behøves to lag med asfalt, mens det på Tonsåsen mangler ett lag.

Arbeidet vil foregå på én og én strekning.

Det er Veidekke ASA som har fått oppdraget, opplyser Lars Alhaug.

Viktig å bli ferdig i høst

- Vi er glad for at trafikantene som ferdes på fylkesveg 33 over Tonsåsen kan få en trafikksikker og behagelig veg å kjøre på, i god tid før vinteren kommer, sier Alhaug i pressemeldingen.

- Vi håper at berørte grunneiere langs vegen, som venter på at anleggsarbeidene skal bli helt ferdig, kan smøre seg med tålmodighet litt til. Vi kommer til å gjøre alt som har vært planlagt og avtalt av tiltak på eiendommene.

Uenige i beskrivelsen fra Contexo AS

Contexo AS hevet kontrakten da hevder at fylkeskommunen skal ha misligholdt sine betalingsforpliktelser. Dette er fylkeskommunen sterkt uenig i.

- Vi kjenner oss ikke igjen i Contexos beskrivelse av kontraktsforholdet, slik det har kommet fram i mediene denne uka, sier Alhaug.

- I den grad fylkeskommunen har goldt tilbake beløp som Contexo har fakturert, skyldes det at vi har vært uenige om kravene har vært berettiget.

Fylkeskommunen vurderer at kontrakthevingen ikke er rettmessig. De vurderer nå hvordan dette skal håndteres juridisk.

- Av den grunn vil vi ikke kommentere uenigheten med entreprenøren ytterligere i mediene, avslutter seksjonssjef Lars Alhaug.