Nå har vi ventet og kjempet for utbedring av fv2474 og 2442 i Etnedal i snart 30 år. Fv2474 er nå planlagt utbedret i 2022–2023. Den går fra Flatødegard til Lundemo-krysset. Dette er hovedveien gjennom Etnedal. Med den summen som er tiltenkt brukt, så blir ikke dette brukbart. 11,5 millioner holder ikke for å få en brukbar vei.

Det er ikke planlagt noen utvidelse av vei bredde, det må til minimum 6,5 meters dekkebredde for større kjøretøy kan passere hverandre. Utretting av svinger, da det er veldig uoversiktlig flere plasser. Veien må rettes ut fra Lundemo-krysset og til Fossheim-brua, også på sørsiden av brua må den rettes ut og breddes. Slik det er i dag så er det plass til å møtes bare for to små biler.

Det må til omfattende masseutskiftinger, stikkrenner og utretting av uoversiktlige svinger. Det har vært flere ulykker med større kjøretøy på denne strekningen. Med nytt dekke på denne veien uten utvidelse av bredde, så vil den bli enda mer trafikkfarlig. Det er 80 kilometer fartsgrense på denne strekningen og blir det jamt dekke, så vil farten gå mye opp.

Og ulykker vil skje, vi vet hvordan det er å møte større kjøretøy på denne strekningen. Så dårlig hovedvei gjennom Etnedal kan vi ikke ha, dette er også hovedveien til Fagernes, Leira og videre. Det var alltid planen at veien skulle fortsette med 6,5 meter dekkebredde fra grensa i Steinsetbygda til Flatødegard, og nå må det bygges en vei som er for framtiden. Dette er rett og slett en 70-tallsvei.

Når vi ser på den utbedringen som ble gjort på fv2442 fra Lundemokrysset til Brenn bru, så er dette ikke brukbart. Altfor smalt til å møtes også med personbiler mange plasser. Det er vel samme utbedring som er tenkt på fv2474. Her må et samlet kommunestyre vise styrke og forlange en bedre utbedring, ellers går toget nå på smale skinner for kanskje 30 år framover.

Dette hemmer også all utvikling her nord i Etnedal. Hvis du forteller noen hvor du kommer fra, så sier de «er det der det er så dårlig vei?» Mange sier; der kjører jeg aldri igjen. Den er beryktet langt utenfor Etnedal. Det er mindre fylkesveier her i Valdres som har mye bedre bredde. Jeg kan nevne to vestsideveger som fv2490 og 2476, som ligger i Øystre- og Vestre Slidre. Såpass må vi ha i Etnedal også.

Nå må fylket ta grep og bygge en god vei, så vi slipper hoppe og sprette helt til Fagernes og Leira. Det er også mye hytter og en del gjennomgangs trafikk her.