Vegvesenet vil gjøre rv. 4 nord for Lygna sikrere

SKAL SIKRES: Vegvesenet skal oppgradere riksvei 4 mellom Lygna og Bruflat i Vestre Toten med en rekke sikkerhetstiltak. Bildet er tatt rett sør for Lygnasæter.

SKAL SIKRES: Vegvesenet skal oppgradere riksvei 4 mellom Lygna og Bruflat i Vestre Toten med en rekke sikkerhetstiltak. Bildet er tatt rett sør for Lygnasæter.

DEL

Vegvesenet skal oppgradere riksvei 4 mellom Lygna og Bruflat i Vestre Toten med en rekke sikkerhetstiltak, og har nå lyst ut oppdraget i Doffin.

Det skriver veier24.no.

Tiltakene dreier seg ifølge nettavisen om montering av veilys, fjerning av overvann og å slake ut skråninger langs veien for å minske konsekvensene av utforkjøringer.

Det skal settes opp veilys over en strekning på to kilometer, hvor terrenget er utfordrende med løsmasser og fjell. Riksveien, som har en årlig døgntrafikk på cirka 6000 skal holdes åpen i hele anleggsperioden, og det blir bare tillatt med inntil 15 minutters stenginger i forbindelse med sprengning.

Fristen for å levere tilbud på oppdraget er satt til 17. september, og arbeidene skal være gjennomført innen første juli neste år.

Artikkeltags