Vegvesenet mener det fortsatt er håp om å få startet utbyggingen over Hadeland inneværende NTP-periode

Av