Vegvesenet med storkontroll på E6 ved Mjøsbrua – slik ble «fangsten»

Totalt passerte 1461  kjøretøy under kontrollen som Statens vegvesen avholdt tirsdag.