Vegvesenet la fram skisser: Vil ha tunnel under Gjøvik – prislapp: 3,1 milliarder

Ny trasé fra Mjøsbrua til Gjøvik sør skal halvere reisetiden for personbiler.