Første halvdel av 2022 har vært preget av mange alvorlige ulykker i hele landet.

Ifølge Statens vegvesen har det vært tre ganger så mange dødsulykker denne våren sammenlignet med i fjor.

– Dette er en utvikling i feil retning. Sommermånedene ligger erfaringsmessig høyt på ulykkesstatistikken. Det er en periode med mye trafikk, og farten er generelt sett også høyere. Dette gir større risiko for ulykker, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen Guro Ranes.

Tre ting

Ifølge vegvesenet er det tre ting som medvirker til over 40 prosent av de alvorligste ulykkene: Høy fart, uoppmerksomhet og trøtthet. De er bekymret for ferieulykkene.

– Beregn god tid, ta pauser og bytt sjåfør hvis du kan, sier Ranes.

På sommerferie kjører mange på strekninger de ikke er så vant til å kjøre. Vegvesenet anbefaler derfor at man gjerne planlegger turen før avreise.

Vegvesenets råd til trafikantene i sommer:

  • Planlegg turen på vegvesen.no. Sjekk vær- og trafikkmeldinger før du kjører
  • Kjør etter forholdene og ikke over fartsgrensen. Hold køen.
  • Bruk bilbelte
  • Pakk bilen riktig – sikre ting bak i bilen
  • Sørg for at bilen er i god teknisk stand
  • Hold oppmerksomheten på veien
  • Stopp og sov hvis du blir trøtt

Mobilbruk

Når det gjelder uoppmerksomhet er mobilbruk noe som for mange tar oppmerksomheten bort fra veien. Denne trenden har imidlertid pekt nedover i Innlandet så langt i år.

Per 19. mai hadde 419 personer blitt bøtelagt for å bruke mobilen bak rattet, mot 694 i 2021.

– Det er gledelige nyheter, og viser at opplysning og holdningsskapende arbeid fungerer, uttalte prosjektansvarlig Liv Marie Bendheim i Ung i trafikken til OA da.

Hun advarte likevel om store mørketall og manglende konsekvenstenkning, spesielt blant yngre førere.