Den 56 kilometer lange strekningen mellom Jevnaker og Dokka  får nytt dekke, melder Statens vegvesen.

Fylkesveiene på hver side av Randsfjorden har stykkevis blitt rustet opp med nye stikkrenner, rør, masseutskifting og ny grøfter.

– I sommer og høst blir 120.000 tonn asfalt lagt på til sammen 90 km fylkesveg langs Randsfjorden, skriver vegvesenet i ei pressemelding.

Oppland fylkeskommune har bevilget 140 millioner kroner til vedlikeholdsarbeid.

Ventetid

10 oktober skal asfalten være på plass på hele strekningen. Fram til da må bilistene påregne ventetid på strekningen.

– Trafikantene må regne med redusert framkommelighet i form av nedsatt fartsgrense og ventetid på å passere strekningene der arbeidet utføres. Statens vegvesen anbefaler at store kjøretøy over 7,5 tonn bruker fv. 34 og fv. 33 om Svingvoll, på østsida av Randsfjorden, opplyser vegvesenet.

Fra begge kanter

To lag vil jobbe samtidig med asfaltleggingen. Det ene arbeidslaget starter i nord, det andre i sør. Etter hvert vil de to møtes i Bjoneroa, opplyser vegvesenet.

Strekningen mellom Fluberg bru og Dokka fikk ny asfalt i fjor.

Ledebil dirigerer trafikken forbi asfaltarbeidet, og bilistene må påregne inntil ti minutters ventetid.

– Vi legger stor vekt på sikkerheten til anleggsarbeidere og trafikanter, og oppfordrer derfor trafikantene til å vise hensyn og være tålmodige. Dekkelegging på en så lang strekning tar tid, men resultatet blir en tryggere veg, som også blir mer behagelig å kjøre på, sier byggeleder Kari Svingheim i Statens vegvesen.