Vegtrafikksentralen: – Ta hensyn til gående og syklende

Regn og vått føre gir Vegtrafikksentralen grunn til å advare bilister mandag morgen.