Vegen til NTNU blir ferdig i slutten av oktober

Berghusvegen er stengt for gjennomkjøring for bilister, men er åpen deler av veien fra Alfarvegen ved Energihuset. Gangveg er på plass, og bussen går allerede i rute forbi NTNU.