Ser at Reidun Gravdahl fortsetter å ønske flere midler til Skreiavegen. Jeg har ingen kjennskap til veiplanlegging – men Reidun har jo sittet i denne komiteen både for fylket og på Stortinget.

Siden 1949 var det planer om å legge rv. 4 utenom Raufoss. Effektuert etter ca. 50 år (med bompenger). Rv. 4 som transportvei for RA fikk aldri noen prioritering selv om det var vesentlig for å produsere eksportartikler i Innlandet. Jeg har i min uvitenhet siden 1960 ment at det eneste fornuftige for RA / Raufoss AS og befolkningen på Innlandet er vei over Totenåsen rett til Gardermoen. Dette vil gi den eneste fornuftig forbindelse mellom Raufoss/Gjøvik og resten av verden. (Å ja jeg hører protestene som har hindret dette i alle år – det unike Totenåsen (Hytteområdet for mange sentrale politikere), Og med sammenslåingen Hedmark Oppland er jo dette skrinlagt. Kommer aldri til å bli brukt penger på opplandssida, kun E6 / dobbeltspor.

Farvel Oppland. dere gjorde det dårlig.

Torgny Thorvaldsen