Vegarbeid på riksveg 4 ved Einafjorden – regn med ventetid

SIKKERHETSTILTAK: I tillegg til oppsetting av veglys, skal vegvesenet gjøre ulike trafikksikkerhetstiltak langs riksveg 4 fra Bruflat, sør for Raufoss, og sørover langs Einafjorden.

SIKKERHETSTILTAK: I tillegg til oppsetting av veglys, skal vegvesenet gjøre ulike trafikksikkerhetstiltak langs riksveg 4 fra Bruflat, sør for Raufoss, og sørover langs Einafjorden. Foto:

Statens vegvesen skal gjøre en del trafikksikkerhetstiltak på riksveg 4 fra Bruflat og sørover langs Einafjorden, til litt oppi bakkene mot Lygna.

DEL

Arbeidet har startet og skal pågå til rundt 1. juli og trafikantene må regne med noe ventetid.

– Hovedjobben består i å sette opp veglys fra sørenden av Einafjorden og cirka to kilometer oppover bakkene mot Lygna, til der forbikjøringsfeltet starter, sier byggeleder Johannes Sletten til vegvesen.no.

Sprengningsarbeider

På deler av strekningen blir det en del sprengningsarbeider fra begynnelsen av februar. Trafikantene må da regne med noe ventetid i perioder.

Fra før er det sammenhengende veglys helt fra Hunndalen sør for Gjøvik til enden av Einafjorden. Med jobben som nå gjøres, blir veglys-strekningen altså utvidet med ytterligere to kilometer.

Utbedre avkjøringer

I tillegg til oppsetting av veglys, skal vegvesenet gjøre ulike trafikksikkerhetstiltak langs riksveg 4 fra Bruflat, sør for Raufoss, og sørover langs Einafjorden.

- Vi skal blant annet slake ut skråninger, fylle igjen noen grøfter og utbedre en del avkjøringer for å gjøre dem tryggere. Også her må trafikantene dessverre regne med noe heft i trafikken, sier Sletten.

Artikkeltags