Gå til sidens hovedinnhold

Vedums tilgjorte svartmaling

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trygve Slagsvold Vedum er i avisa med sin velkjente sentraliseringsmantra og sin reverseringsiver. Den gangen overgår han seg selv i reversering ved å vise til stortingsmeldingen «Regional planlegging og distrikspolitikk» fra 1984! Vel, vi lever i 2020 og jeg tror de fleste velger å se fremover. Hvordan kan vi sammen bygge videre på alle kvalitetene i Innlandet, inkludere flere i Innlandet og skape mer i Innlandet. Det burde være dagsorden, også i Senterpartiet. Men, det er lite positivitet å spore. Det må være tungt å lage skinnende vegger av svartmaling. Vedum og jeg opplever tydeligvis forskjellige ting der vi ferdes i Innlandet. Jeg opplever gründere som tør å satse, bønder som vil utvikle brukene sine, et næringsliv som ser store muligheter fordi regjeringen bygger ny infrastruktur, gullet i grønne skoger, et blomstrende IKT miljø, store industrimiljøer og et fantastisk hytte – og reiseliv. Dette blant mye annet.

Vedum har derimot brukt tid på å lese og viser til SSBs befolkningsfremskrivninger fra i år som bevis på at Solbergregjeringen driver en sentraliseringspolitikk som gjør at store deler av Norge fraflyttes. Han utelukker selvfølgelig å fortelle at SSBs befolkningsfremskrivning fra den gangen han selv satt i regjeringen gav akkurat samme svar på hvilke områder som ville oppleve befolkningsnedgang fremover i tid. Vedum skriver «Vi som er glade i Norge kan ikke sitte stille og se at store deler av landet vårt fraflyttes». I og med at tallene var like også når de satt i regjeringen så var kanskje ikke Senterpartiet glade i Norge den gang? Senterpartiet har nemlig aldri klart å motvirke sentralisering når de selv har sittet i regjering.

Verken Høyre eller Senterpartiet kan bestemme hvor folk skal bo, men det vi kan gjøre er å legge forholdene til rette. Det viktigste Solbergregjeringen gjør for å nettopp opprettholde lokalmiljøene er å gi makt til lokalmiljøene, og å bygge gode regionsentre med attraktive kompetansemiljøer. Et eksempel på det er at under Solbergregjeringen har kommunene nå fått medhold i 9 av 10 innsigelsessaker. Noe av det første Høyre-regjeringen gjorde i 2013, var nemlig å flytte forvaltningen av plan- og bygningsloven fra Klima- og miljødepartementet til det sektorovergripende Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette for å sikre at arealplaner – som i stor grad er førende for lokal samfunns- og næringsutvikling – skulle bli vurdert ut fra et mer helhetlig perspektiv enn det embetsverket i Miljøverndepartementet hadde.

Under rødgrønn regjering fikk kommunene medhold i kun 4 av 10 saker. Det kan neppe karakteriseres som frihet og mulighet slik Vedum så fint omtaler sin politikk. Vedum har senest den siste uken tatt stilling i en lokal sak i Ringsaker om skole – er ikke det nettopp en sak som er overlatt lokaldemokratiet? Vil Vedum, dersom han kommer i regjering, i enda større grad foreta statlig innblanding i det som typisk bør være lokale beslutninger? Kanskje Sp burde sett litt nærmere på egen politikk.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter og gir uttrykk for skribentens meninger.

Kommentarer til denne saken