Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har glemt å lytte til folk og bedrifter. Vedum gjør ingenting for å avhjelpe strømkrisen for små og mellomstore bedrifter. På toppen av store koronatap kan dette true tusenvis av arbeidsplasser.

Det finnes bedrifter som har fått fem til seks ganger så høye strømregninger. Vi har hørt om et bakeri som har gått fra 70.000 til 350.000 i strømregning. For mange særlig små og mellomstore bedrifter truer slike skyhøye regninger driften. Og hvem er det som tjener på dette? Jo, eierne. Det vil si: kommuner, fylkeskommuner og staten.

Vi har foreslått en makspris på strøm på 50 øre kWt som skal gjelde både for husholdninger og næringslivet. FrPs forslag ville hjulpet mange bedrifter som nå får en skyhøy strømregning som kommer på toppen av problemene som allerede finnes i forbindelse med pandemien.

Det er skuffende å se at Senterpartiet, som i dag har finansministeren, som i valgkampen skulle bidra til vekst og utvikling, nå har snudd og ikke lenger er opptatt av å kutte avgifter som vil hjelpe svært mange av de bedriftene som nå er ekstra hardt presset.

Regner med at velgerne føler seg lurt – det ville jeg ha gjort.