Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har gjort seg upopulær blant sine egne i Oppland med kampen for sykehusene på Elverum og Hamar. Med muligheten for to mandater fra hjemfylket, gikk Vedum i valgkampens hete ut og lovet at Elverum sykehus skulle satses på, samtidig som både han og justisminister Emilie Enger Mehl tydelig støttet at Hamar burde få nytt sykehus gjennom nullplussalternativet. Dertil gikk partiets helsepolitiske talsperson ut og sa at sykehusvedtaket som endelig var gjort, bare var å glemme. Selv om Oppland Senterparti stilte seg bak strukturmodellen med et Mjøssykehus i Moelv.

I Hurdalserklæringen var den eneste referansen til Innlandet overhodet, at nullplussalternativet skulle utredes «fullt ut». En formulering som helse- sosialminister Ingvild Kjerkol forklarte slik til OA i november; «Jeg mener det som ligger fast i veilederen for tidligfasen av sykehusutbygginger og formuleringen i Hurdalsplattformen, er sammenfallende.» I veilederen handler dette om framskrivninger og beregninger som gjør at en videreføring av dagens situasjon kan sammenlignes med hovedmodellen. Hensikten er å se om modellen er god nok eller må tilbake til tegnebrettet.

Men et eller annet sted på veien mellom foretaksmøtet og prosjektgruppa har det blitt til at nullplussalternativet og hovedmodellen nå er «likestilte» alternativer, selv om Kjerkols pressetalsmann sier til OA at hun mener det samme nå som i november.

Det er svært interessant at Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud bekrefter hun mener det er å utrede i tråd med veilederen som er gitt i oppdrag. «Alt annet mener jeg er uriktig», sier Aasrud.

De store ubesvarte spørsmålene da er hvem, hvor og når det er bestemt at alternativene skal være likeverdige? OA har stilt spørsmålet til både Helsedepartementet og Helse Sør-Øst, foreløpig uten konkret svar.

På Lillehammer sier Sps gruppeleder at nullplussutredningen provoserer. Tidligere fylkesordfører Hans Seierstad er enda tydeligere; «Vedum er riktignok fra Stange, men en partileder skal være forsiktig med å komme med den type utspill,» sier Sp-nestoren. Maktkampen fortsetter.