Ved å sprøyte 376,2 milliarder kroner inn i budsjettet bruker regjeringen 3 prosent av Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet. Det er også grensen for hva handlingsregelen for oljebruk anbefaler av årlig uttak over statsbudsjettet.

– Budsjettet er nok litt mer spandabelt enn Norges Bank hadde tenkt, sier økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges handelshøyskole til NTB.

Det er vanskelig å se for seg at den økte pengebruken ikke vil virke inflasjons- og rentedrivende. Selv om det er vanskelig å anslå hvor stor effekt økt oljepengebruk på nesten 56 milliarder kroner kommer til å få, vil den bidra til at vi nærmer oss en styringsrente på 4 prosent, mener han. Det innebærer i så fall en gjengs boliglånsrente på rundt 5,5 prosent.

– Det er dels for å kompensere for prisstigningen, og dels trolig fordi det er kommunevalg, sier Grytten, som mener regjeringen beveger seg «helt på grensa».

Også sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er styrket i sin tidligere prognose om en rentetopp på 4 prosent etter at forslaget til revidert nasjonalbudsjett er lagt fram. Men økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo mener budsjettet ikke kommer til å bidra til ytterligere prisvekst og dermed press på renta.

– Jeg tror ikke det vil lede til inflasjon, og gjøre prisstigningen vedvarende. Det er heller en delvis kompensasjon for prisstigningen som har vært, sier Moene til NTB.

Bidrar til økt vekst

Den økte pengebruken innebærer at regjeringen går fra et forsøksvis innstrammende statsbudsjett med en anslått budsjettimpuls – bidraget regjeringens pengebruk har på veksten i norsk økonomi – på -0,6 prosent, til et svakt ekspansivt budsjett.

Finansdepartementet anslår at revidert nasjonalbudsjett vil bidra til en vekstimpuls på 0,3-0,4 prosent. Men Vedum framholder at siden en vesentlig andel av oljepengebruken går med til bistand og til å finansiere bidrag til Ukraina, så vil den ha begrenset effekt på norsk prisvekst.

– Våre anslag nå viser at vi skal klare oss gjennom denne perioden uten høy arbeidsledighet og uten den bråstoppen vi har fryktet i norsk økonomi, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han var gjest i Politisk kvarter på NRK torsdag morgen. Han utropte langt på vei økt arbeidsledighet til samfunnsfiende nr. 1.

– Vi gjør dette for å motvirke økende forskjeller og økende utrygghet. For det er det vi får hvis folk mister jobben sine, sa han

Ifølge NRK legger regjeringen til grunn i budsjettforslaget at prisveksten i år skal ende på 5,4 prosent – opp fra anslag rett over 5 prosent så langt i vår. I forslaget til statsbudsjett, som ble vedtatt i fjor høst, var inflasjonen anslått til bare 2,8 prosent.

Det er betydelig usikkerhet om det oppdaterte anslaget, blant annet knyttet til kronesvekkelsens virkning på prisveksten og den videre utviklingen i energiprisene: «Oppjusteringen i år skyldes først og fremst at prisveksten i 2022 ble høyere enn ventet, noe som førte til at vi gikk inn i 2023 med et betydelig høyere prisnivå», skriver departementet etter det NRK forstår.

Vil ikke kutte

Økonomisk støtte til Ukraina og den varslede lønns- og prisjusteringen som følge av kostnadseksplosjonen prisveksten har medført for offentlig sektor, er hovedgrunnene til at regjeringen tar et så kraftig grep. Ukraina-bidraget alene står for tre firedeler av den økte pengebruken.

– Det skal gi trygghet til arbeidsplassene for folk. Vi skal sikre aktiviteten i sykehus, politi, forsvar. Og så er det et helt nytt element i tillegg i dette budsjettet: Etter vedtak i Stortinget setter vi av enda mer penger til å styrke forsvaret i Ukraina, og bistand og solidaritet med det ukrainske folket, sa Vedum.

– Sykehusene og politiet skal kunne drifte videre som vi hadde planlagt i statsbudsjettet. Alternativet hadde vært enten å øke skattene kraftig eller å kutte kraftig i driften, poengterer Vedum.

Veksten i Fastlands-BNP – den samlede verdiskapningen i norsk økonomi når petroleumsvirksomheten og utenriks sjøfart er tatt ut – er anslått å avta kraftig, til 1 prosent for i år. Til sammenligning økte Fastlands-BNP i fjor med 3,8 prosent.

Regjeringen venter fortsatt vekst i sysselsettingen og en uendret arbeidsledighet på lave 1,8 prosent ved utgangen av året.

– Det er fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi, selv om veksten avdempes. Utviklingen i både produksjon og sysselsetting har vært sterkere enn anslått i nasjonalbudsjettet, og lønns- og prisveksten er vesentlig høyere enn budsjettert. Fremover venter vi at kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi normaliseres og at pris- og kostnadsveksten gradvis avtar, men uten en markert økning i arbeidsledigheten, skriver Finansdepartementet i meldingen om tallene fra forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Ikke mer inflasjon

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett virker fornuftig og vil trolig ikke føre til mer inflasjon, mener økonomiprofessor Kalle Moene.

– Vi som kommenterer kommer ofte med veldig generelle og bombastiske uttalelser, men det virker fornuftig det regjeringen har gjort. De har vært nødt til å øke noen utgifter, men ser ut til å ha gjort det på en fornuftig måte, sier Moene, som er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Han sier den økte pengebruken i forslaget trolig ikke vil bremse prisstigningen, men at det heller ikke nødvendigvis er fornuftig å bremse prisstigningen gjennom revidert nasjonalbudsjett.

– Jeg tror ikke det vil lede til inflasjon, og gjøre prisstigningen vedvarende. Det er heller en delvis kompensasjon for prisstigningen som har vært, sier Moene.

Professoren sier regjeringen kan ha vært for forsiktige i høst.

– De forutså kanskje ikke prisstigningen, og må ta igjen nå.

– Dårlige nyheter for folk

Frps nestleder Hans Andreas Limi kaller nøkkeltallene i revidert budsjett for dårlig nytt både for folk og bedrifter. Han kritiserer også oljepengebruken.

Limi viser til at regjeringen før jul beskyldte Fremskrittspartiet for å være uansvarlige.

– Nå øker regjeringen uttaket av Statens pensjonsfond med dobbelt så mye som det de mente var uansvarlig å gjøre før jul, sier Limi i en kommentar til nøkkeltallene, som ble kjent klokka 8.

– Vi foreslo lavere strømpris, lavere matmoms og billigere drivstoff, som ville dempet inflasjonen og hjulpet folk og bedrifter gjennom en svært vanskelig tid. Regjeringens svar var voldsomme og brutale økninger i skatter og avgifter, som vi nå ser har rammet vanlige folks økonomi og som har rammet små- og mellomstore bedrifter særlig i distriktene. Den største inflasjonsdriveren nå er den lave kronekursen. Der skyver regjeringen alt ansvaret over på Norges Bank, sier Limi.

– Dette er ikke et stramt budsjett

Regjeringen øker oljepengebruken med 56 milliarder kroner. DNB Markets-sjeføkonom Kjersti Haugland, mener dette rimer dårlig med Vedums uttalelser fra i høst.

Regjeringen vil bruke 372,6 milliarder oljekroner i revidert budsjett, en økning på nesten 56 milliarder. Haugland sier at økningen er noe høyere enn det de hadde sett for seg.

– Budsjettet kommer nok til å bidra til å løfte norsk økonomi og aktiviteten i norsk økonomi. I en tid hvor inflasjonen er høy vil dette bidra på marginen til å styrke vår tro på at Norges Bank vil øke renten til 4 prosent i september, sier Haugland til NTB.

Da statsbudsjettet ble lagt fram i høst, uttalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at regjeringen ville stramme inn i bruken av oljepenger. Dette mener Hauland rimer dårlig med det budsjettet som ble lagt fram torsdag.

– Det rimer ikke, også har nok politikerne peke på at det er gode grunner til at det har blitt slik, men dette er jo ikke noe stramt budsjett, sier Haugland.

Bekymret over oljepengebruk

Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten frykter at den kraftige oljepengebruken i revidert nasjonalbudsjett vil føre til høyere renter.

– Jeg er overrasket over nivået på oljepengebruken og bekymret for hva det vil bety for presset på renten. En del utgifter visste vi ville komme som en konsekvens av Putins angrepskrig i Ukraina og prisjustering, men det gjenstår å se om de også bruker oljepenger på politiske kjepphester og valgløfter, sier Orten til NTB.

Han peker på at statsministeren og finansministeren tidligere i år var bekymret for pengebruken.

– Jeg lurer på hva som har endret seg i norsk økonomi de siste månedene som gjør det mindre viktig å holde igjen nå, sier han.

Orten mener økningen i oljepengebruken er en direkte konsekvens av at regjeringen har skjøvet store utgifter til flyktninger og prisvekst foran seg, og at regningen kommer nå.

Roser pengebruken

Kari Elisabeth Kaski (SV) mener det er viktig pengebruken økes for å sikre velferden. – Budsjettet i høst tok ikke høyde for den ekstraordinære prisstigningen

– Så må vi selvfølgelig se på innretningen på budsjettet, og konsekvenser det vil ha på fordeling og miljø når vi får sett på helheten om noen timer, sier Kaski til VG.

Det er kjent at Regjeringen øker oljepengebruken med nesten 56 milliarder kroner og legger seg dermed helt opptil handlingsregelen for uttak fra oljefondet i revidert budsjett. Ved å gjøre dette bruker de 3 prosent av Statens pensjonsfond utland.

Kritisk til regjeringens oljepengebruk

Venstre mener regjeringen åpner alle sluser for oljepengebruken. Partiet frykter både dyrere boliglån og vanskeligere tider for bedriftene.

– For fem måneder siden var regjeringen bekymret for at økt oljepengebruk skulle drive opp renten. Nå åpner de alle sluser i oljefondet og stanger hodet i taket på handlingsregelen, sier finanspolitisk talsperson i Sveinung Rotevatn til NTB.

Han påpeker at prisveksten fortsatt er høy, renta på vei opp og arbeidsledigheten lav.

– Regjeringen leverer et budsjett som vil sette ytterligere fart i norsk økonomi. Jeg er svært spørrende til ansvarligheten i dette. Regjeringen øker risikoen for enda dyrere boliglån for folk og tøffere kår for bedriftene, sier han.