Vedtok utredning av barnehage på Biristrand: – Nå blir bygda attraktiv

– Kjøring til barnehagen i Biri er en ekstra kostnad og belastning for småbarnsforeldre.