Vedtak i Lien-saken «rett rundt hjørnet»

Jens Olav Sæther i Spesialenheten for politisaker sier til OA at Lien-saken er så godt som ferdig behandlet.