Ved å unnlate å ta ordentlig tak i denne skjevheten, har sykehusledelsen og styret over år bidratt til økende motsetninger mellom sykehusene, i ei tid da det mer enn noen gang er behov for det motsatte

Av